ECE 492 proje sunumlar覺 5 Haziran günü Mavi Salon ve Amfi-4 nolu s覺n覺fta yap覺lacakt覺r. Liste

Örencilerin, proje sunumlar覺n覺 (bir sayfaya 4 slayt gelecek ekilde), posterlerini, raporlar覺n覺 CD içinde, ayr覺ca rapor, son sunum ve posterleri bas覺lm覺 halde Ar. Gör. Mert BAYRAKTAR'a iletmeleri gerekmektedir. 

For the report template please click here

Sat覺n alma formu(malzeme al覺nd覺 ise)

/uploads/files/MALZEME%20TALEP%20FORMU%202014%20al%C4%B1nm%C4%B1s.pdf

Sat覺n alma formu (malzeme al覺nmad覺 ise)

/uploads/files/MALZEME%20TALEP%20FORMU%202014.pdf

 

 

 

 

ECE 492 poster format覺:

/uploads/files/Bitirme%20Projeleri%20%C3%96rnek%20Poster%20Format%C4%B1.ppt

ECE492 posterleri A1 boyutunda olacakt覺r.